Om oss

Nyhet!
Nytida  har den 8 november 2017 förvärvat BoA Mellanvård.

BoA har HVB tillstånd för 10 platser i lägenheter, 17-25 år och tillstånd för Stödboende för de övriga lägenheterna, 16-20 år. BoA har ramavtal med flertalet kommuner i Stockholm.

Läs mer

Verksamhet

BoA arbetar stukturerat med individuella uppdrag tillsammans med ungdomar / unga vuxna som behöver stöd inför ett självständigt liv.

Läs mer

Kvalitet

BoA arbetar brett med kvalitet och utveckling på individnivå liksom på verksamhetsnivå. Genom systematiska utvärderingar, uppföljningar efter avslut och tillsyn av IVO samlar vi in underlag för kontinuerligt förbättringsarbete.

Läs mer

BoA Mellanvård - Om oss

Om oss

BoA Mellanvård är en verksamhet som funnits sedan år 2000. Idag är vi sex heltidsanställda och tre vikarier. Personalgruppen arbetar som team där vi tillsammans går igenom och stödjer varandra i det dagliga arbetet. Personalgruppen har även extern handledning.

Vi är bemannade dagtid, kvällstid och varje söndag. Däremellan har en personal alltid beredskap.

BoA anser att en av de enskilt viktigaste faktorerna för ett självständigt liv är utbildning. Vi arbetar aktivt för att stödja ungdomarna med läxläsning, möten med skolpersonal och studieplanering. Av de ungdomar som skrevs ut från BoA 2015 fortsatte 75 % att studera (gymnasiet, komvux, och högskola)

BoA Mellanvård - Verksamhet

Verksamhet

BoA erbjuder ungdomar och unga vuxna möjlighet att utvecklas till ett självständigt liv genom strukturerad hjälp i våra lägenheter. Insatserna och behoven varierar efter varje individ men målsättningen med arbetet är alltid ett eget boende med så stor självständighet som möjligt.

Varje ungdom får en kontaktperson från personalgruppen som följer, samordnar och anpassar arbetet efter ungdomens behov. Fokus ligger på studier, boendeträning, ekonomi, sociala kontakter, fritidsaktiviteter samt psykisk och fysisk hälsa.

Våra kännetecken är individuellt anpassade och strukturerade insatser, fokus på samhället och utanför BoA.

BoA Melanvård - Kvalitet

Kvalitet

Vi arbetar för att hålla en hög kvalitet och hitta sätt att säkerställa att insatserna vi ger ungdomarna hjälper dem både under placeringstiden likväl som efter avslut. IVO bedömer vid sin tillsyn 2016 att ”verksamheten har arbetssätt och rutiner som skapar förutsättningar att ge ungdomarna en trygg och säker vård”. Tillsynsrapport 2016.

Uppdragsgivarnas och ungdomarnas åsikter är viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi samlar vi in utvärderingar vid avslut sedan 2006. Sammanställningar från de senaste 3 åren finns här: Handläggarna utvärderar samarbetet vid avslut under 2014 – 2016.
Ungdomarna utvärderar tiden på BoA vid avslut under 2014 – 2016.

För att få ytterligare underlag för hur BoAs insatser kan hjälpa ungdomar följer vi sedan 2009 upp de ungdomar som vill 1 år och 2 år efter avslutad placering. Resultaten från de senaste 3 åren finns här: Uppföljning efter 1 år. Uppföljning efter 2 år.

En överblick över de senaste 3 årens placeringar på BoA går att få här: Uppgifter om ungdomarna utskrivna under 2014 – 2016.

BoA Mellanvård - Kontakt

Kontakt

Kontor och möteslokal
Brännkyrkagatan 100
117 26 STOCKHOLM
08-720 59 02
info(at)boamellanvard(dot)se

Vill du få kontakt med någon i personalgruppen så ring eller sänd ett mail

Föreståndare
Carola Rosengård
+46-76 711 92 64
carola(at)boamellanvard(dot)se

VD
Annika Skog
+46-70 750 57 86
annika(at)boamellanvard(dot)se

Behandlare
Margareta Nordenborg
+46-70 750 58 43
margareta(at)boamellanvard(dot)se

Behandlare
Lena Henrysson Sjödin
+46-70 013 72 14
lena(at)boamellanvard(dot)se

Behandlare
Karolina Nesse (föräldraledig)
+46-76 557 13 22
karolina(at)boamellanvard(dot)se

Behandlare
Linda Karlsson
+46-70 768 14 95
linda(at)boamellanvard(dot)se

Behandlare
Anna Holm
+46-70 744 07 74
anna(at)boamellanvard(dot)se

TYCK TILL!!

Alla synpunkter är välkomna, sänd ett mail till vår föreståndare Carola Rosengård
carola(at)boamellanvard(dot)se